Krótkie spotkanie online o wypaleniu zawodowym

Zapraszamy na pierwsze z nowego cyklu bezpłatne wydarzenie TEAL, na których będziemy się pochylać na różnymi tematami związanymi  z dbaniem o siebie, radzeniem sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu energetycznemu, czy rolą uważności w pracy i życiu prywatnym.W...