Już ponad rok pracujemy wszyscy w niecodziennych, wyjątkowych warunkach pandemii. Czy zastanawialiście się już, jakie zadania przed liderkami i liderami postawiła ona w tym czasie? Jak zmieniła ich priorytety?

Po kilku stuleciach dążenia do ciągłego wzrostu na planecie o ograniczonych zasobach, wyzwania te muszą należeć do tych dużego kalibru. Zwraca na to uwagę między innymi Wojciech Eichelberger, który w artykule: „Koronawirus testuje odporność systemu i ludzi”, pisze:

“Trzeba nam będzie – choćby w trosce o jakość powietrza, wody i pożywienia – zawrzeć pakt o nieagresji z przyrodą, zatrzymać zmiany klimatyczne, przestać zaśmiecać i zatruwać planetę, wprowadzić w gospodarce zasadę zrównoważonego rozwoju, przestawić rolnictwo i przemysł przetwórczy na produkcję zdrowej żywności, zadbać o prawdziwie bezpieczną dla ludzi technologię, a Ochronę Zdrowia przekształcić jak najszybciej w system godny jej nazwy, czyli zajmujący się prawdziwą profilaktyką przyszłych pandemii, a nie ofiarnym dogaszaniem kolejnych post-pandemicznych zgliszcz”.

W TEALU jesteśmy przekonane, że do realizacji tych zadań potrzebne jest nowe przywództwo, odważnie dbające o włączenie każdej osoby do procesu tworzenia zmian (tych globalnych i lokalnych). Potrzebni są nam dziś liderzy i liderki włączający, czyli tacy którzy:

  • mają świadomość wzajemnych współzależności pomiędzy ludźmi i przyrodą.
  • są świadomi roli sprawowanej przez nich władzy i chcą ją wykorzystywać w odpowiedzialny sposób.
  • mają odwagę do dzielenia się i przejmowania odpowiedzialności.
  • uznają i doceniają wyjątkowość każdej osoby.
  • stosują podejście oparte na prawach człowieka.

Coraz więcej naszych Klientów przygląda się swoim zespołom i procesom mając na uwadze to, w jakich warunkach działają ich organizacje. Ich odwaga i determinacja, by podążać w kierunku przywództwa włączającego, daje nam dużo sił do dalszej pracy.