Fenomen mentoringu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu – mentoring ukierunkowany jest na rozwój indywidualny, który poprzez wdrożenie konkretnych umiejętności i rozwiązań do organizacji przekłada się na jej skuteczniejsze funkcjonowanie.

Skuteczny mentoring przynosi zysk lub ogranicza straty, z drugiej strony jest kontynuacją długiej tradycji doskonalenia się w relacji jeden na jeden, która od starożytności jest uważana za najskuteczniejszą formę uczenia się.
Jest to  interaktywnym procesem, który pomaga uczestnikowi/uczestniczce szybciej się rozwijać i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu prywatnym, zawodowym, w zachowaniu, w reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.
Rezultatem dla klienta/klientki jest większa świadomość swoich możliwości, potrzeb, celów, zwiększona aktywność, pewność decyzji oraz bardziej świadome wykorzystanie swoich wrodzonych predyspozycji i nabytej wiedzy.  Każdy klient/-ka indywidualnie określa swój cel (np. rozwojowy, produktowy, interpersonalny, finansowy) oraz mierniki jego osiągnięcia.

Mentoring łączy coaching, doradztwo biznesowe i operacyjne omawianie bieżących problemów zarządczych.

Rolą mentora/-ki w tym procesie jest inspirowanie Klienta/-tki do generowania nowych rozwiązań, pomoc w osiąganiu zamierzonych przez niego/nią zawodowych sukcesów, dzielenie się doświadczeniem, pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym liderem/-ką.

Sesja mentoringowa zawiera:

  • Spotkanie indywidualne (60-90 min)
  • Materiały i narzędzia wykorzystywane podczas sesji

Założenia procesu:

  • Realizacja w czasie 4-6 miesięcy
  • Ilość spotkań: minimum 6 sesji po 60-90 min każda, w odstępach co 2 -4 tygodnie
  • W przypadku procesu zlecanego przez przełożonego, proces zawiera dodatkowe 2 sesje trójstronne z przełożonym: wstępne kontraktujące cele oraz podsumowujące proces