Ostatnio wiele w naszej rzeczywistości zmian, które nie omijają branży kultury – nowa ministra kultury, łączenie instytucji, nowe osoby dyrektorskie. Choć zmiany są nieuniknione i potrzebne, ważne aby przeprowadzać je pamiętając o zespołach, ludziach, którzy tworzą nasze instytucje. Znamy też miejsca, które od wielu lat skutecznie unikają zmian, które zastygły w swoim sposobie funkcjonowania organizując te same wydarzenia, nie uwzględniając zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb publiczności.

Jak mogą radzić sobie instytucje kultury w świecie, który coraz częściej opisujemy jako kruchy, pełen niepokoju, braku zrozumienia i powtarzalności. Jakie modele zmian możemy wdrażać? Jak wdrażać zmiany jednocześnie szanując różne potrzeby i specyfikę zespołów pracujących w branży kultury?

O tym porozmawiam z moimi gościnami:

Joanną Grandzicką, członkinią zarządu turkusowej spółki doradczo-coachingowej Teal Action Learning Global, trenerką i mentorką biznesu, facylitatorką pracy grupowej, certyfikowaną coach metodą Action Learning, twórczynią i wiceprezeską Inkubatora Przedsiębiorczości Starter w Gdańsku oraz dr Małgorzatą Bakalarz-Duverger, obecnie p.o. dyrektorki Warszawskiego Obserwatorium Kultury, historyczką sztuki i socjolożką, która ostatnie lata spędziła w Nowym Jorku pracując w Center for Jewish History jako dyrektorka programów akademickich oraz wykładowczyni w Parsons School of Design. W przeszłości związana także z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Fundacją Edukacja dla Demokracji. 

Warszawskie Obserwatorium Kultury: https://wok.art.pl 

Teal Action Learning Global: https://tealglobal.com/ 

Mazowiecki Instytut Kultury: www.mik.waw.pl 

Publikacje i badania, które pojawiają się w rozmowie: 

– “Scenariusze prorozwojowe instytucji kultury”, wyd. NCK, 2024, Warszawa

– Haidt Jonathan, “The Anxious Generation”, wyd. Penguin Press, 2024, New York 

– Nassim Nicholas Taleb, “Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem, wyd. Zysk i S-ka, 2023, Poznań

– Frederic Laloux, “Pracować inaczej”, wyd. Studio Emka, 2015, Warszawa  

– “Edukacja kulturalna w badaniach i działaniach” raport z badań”, badanie Warszawskiego Obserwatorium Kultury: https://wok.art.pl/wiedza/baza-wiedzy/edukacja-kulturalna-w-badaniach-i-dzialaniach-raport-z-badan/

– “Świętując sztukę” badanie Mazowieckiego Obserwatorium Kultury (MIK) wybranych festiwali artystycznych z województwa mazowieckiego: https://www.mazowieckieobserwatorium.pl/badania/7696-swietujac-sztuke.html  

– Mapa Trendów 2024 tworzona co roku przez infuture.institute: https://infuture.institute/mapa-trendow/  

– 

Nagrano w studio podcastowym Ciekawośćhttps://podcastowania.pl, https://ciekawosc.to 

Muzyka użyta w podcaście została stworzona w Udio. 

Rozmowę prowadzi Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury.