Kiedy ludzie się rozwijają, organizacje rozkwitają – wynika z raportu sporządzonego przez firmę Microsoft na podstawie badania przeprowadzonego w grupie 20 000 osób z 11 krajów. Wyniki badania wskazują trzy główne obszary (ograniczenie paranoi produktywności, dbałość o relacje w miejscu pracy, rozwój i awans poziomy), na których powinni skupić się liderzy i liderki, aby wzmacniać i angażować ludzi w zmienionej rzeczywistości, podczas której uczymy się pracować w nowy, hybrydowy sposób.

O paranoi produktywności pisałyśmy w poprzednim artykule. Tym razem zajmiemy się kolejnymi dwoma obszarami.

Uznaj fakt, że ludzie przychodzą do pracy dla siebie nawzajem (dla wzajemnych relacji).

Aktualnie osoby decyzyjne w organizacjach skupiają się na skłonieniu swoich pracowników, aby ci powrócili do biur. Niestety, fakty są takie, że pracownicy obecnie oczekują elastyczności i autonomii wokół tego jak, kiedy i gdzie chcą pracować. Aż 73% badanych pracowników uważa, że potrzebuje lepszego powodu, by wrócić do biura, niż tylko oczekiwania firmy.

Jednym z lepszych sposobów, aby przekonać pracowników do pracy w biurze, jest dbałość o ich dobrostan oraz zaangażowanie w relacje. Spędzanie czasu ze współpracownikami oraz budowanie więzi w zespole jest silnym motywatorem dla pracowników. Jak wynika z raportu, osoby pracujące w zespołach zarządzanych przez autentycznych menedżerów i menedżerki, są bardziej skłonne przychodzić do biura i rozmawiać ze swoimi przełożonymi o swoim dobrostanie.

Poniżej wskazówki dla liderów/liderek zarządzających zespołami:

  • Przeznacz czas na odbudowę więzi w zespole
  • Zachęcaj ludzi do wyrażania siebie
  • Zadbaj o technologię umożliwiającą podtrzymywanie kontaktu z ludźmi, bez względu na to, z jakiego miejsca wykonują swoją pracę

Ponownie „zrekrutuj” swoich pracowników.

Aż 76% pracowników twierdzi, że zostałoby w firmie dłużej, gdyby mogły skorzystać ze wsparcia w nauce i rozwoju, a także dzięki wewnętrznym awansom i przydzieleniu do nowych projektów. Większość pracowników wybrałaby przesunięcie na równoległą pozycję umożliwiającą im nabycie nowych umiejętności niż awans pionowy bez takiej możliwości.

Poniżej wskazówki dla liderów/liderek zarządzających zespołami:

  • Spraw, by nauka i rozwój stały się kluczowym doświadczeniem dla Twoich pracowników – przeznacz na to środki oraz czas
  • Zadbaj o wewnętrzną mobilność pracowników. Daj im okazję do nabywania nowych umiejętności.
  • Pozwól pracownikom odkrywać poczucie sensu ich pracy, pomóż rozwijać ich ścieżkę kariery, a dzięki temu pomagasz w rozwoju swojej organizacji.

Pełen raport: Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong? (microsoft.com)