Kiedy ludzie się rozwijają, organizacje rozkwitają – wynika z raportu sporządzonego przez firmę Microsoft na podstawie badania przeprowadzonego w grupie 20 000 osób z 11 krajów. Wyniki badania wskazują trzy główne obszary, na których powinni skupić się liderzy i liderki, aby wzmacniać i angażować ludzi w zmienionej rzeczywistości, podczas której uczymy się pracować w nowy, hybrydowy sposób. Oto one:

Po pierwsze: Skończ z paranoją produktywności.

Po drugie: Uznaj fakt, że ludzie przychodzą do pracy dla wzajemnych relacji.

Po trzecie: Ponownie zrekrutuj swoich aktualnych pracowników.

Na czym polega paranoja produktywności?

Wg raportu, jedynie 12% liderów ma pełne zaufanie do produktywności swoich zespołów, podczas gdy aż 87% pracowników wskazuje, że są oni nadal produktywni w pracy. Ten rozdźwięk jest na tyle duży, że nie da się go zbagatelizować.

Paranoja produktywności to reakcja liderów i liderek na kryzys ekonomiczny. Obawiają się oni, że obniżone wyniki firmy wynikają z niewystarczającej pracy podwładnych, choć jednocześnie widzą, że godziny pracy, liczba spotkań i inne mierniki produktywności ich zespołów w tym okresie wzrosły. Po przejściu na pracę hybrydową zaufanie liderów do zaangażowania pracowników spadło z 49% do 36%. Pracownicy czując tę presję, chcą „udowodnić”, że nadal dużo pracują – natomiast ich przeciążenie cyfrowe (digital fatigue) rośnie niebotycznie. Zmęczenie cyfrowe, jest coraz częstszym problemem, negatywnie wpływającym na wydajność pracowników, ich motywację, lojalność i zdrowie psychiczne.

Co powinni zrobić liderzy?

Przede wszystkim przestać martwić się, czy ich pracownicy robią wystarczająco dużo, a powinni zacząć pomagać w skupieniu się nad tym, co jest najbardziej istotne. Jasne i klarowne priorytety firmy wpływają na zadowolenie z pracy i chęć pozostania w niej. Liderzy powinni skupiać swoje zespoły wokół poczucia sensu i misji firmy.

Dbanie o pracowników, to też bycie w stałym kontakcie z nimi. Tylko 43% badanych osób wskazało, że firma, w której pracują, zbiera informacje zwrotne od swoich pracowników co najmniej raz w roku (a przecież zbieranie informacji od pracowników tylko raz w roku, to zdecydowanie za mało, by móc adekwatnie reagować na dużą zmienność otoczenia). 

Poniżej wskazówki dla liderów/liderek zarządzających zespołami:

  • Ustal z zespołem cele i kluczowe rezultaty do osiągnięcia. Ustal również, czego pracownicy nie powinni robić, by zrealizować swoje cele priorytetowe.
  • Twórz kulturę pracy, która nagradza efekty pracy, a nie czas poświęcany na pracę.
  • Regularnie zbieraj informacje zwrotne od pracowników – słuchaj, wspieraj i podejmuj lepsze decyzje, by wzmacniać efektywność i dobrostan zespołów.

O pozostałych dwóch obszarach, na których powinni skupić się liderzy i liderki w celu wzmocnienia swoich pracowników, opowiemy w kolejnym odcinku o pracy hybrydowej.

Pełen raport: Hybrid Work Is Just Work. Are We Doing It Wrong? (microsoft.com)