Obszar, na którym warto się skupić przy rozwijaniu siebie jako lidera/rki to praktykowanie samoświadomości.

Przyjrzyjmy się przykładowym przekonaniom, które wesprą nas w tym rozwoju:

  • Zawieram w sobie mieszankę silnych stron i potrzeb rozwojowych
  • Samoakceptacja jest kluczem do akceptowania innych
  • Chcę wykorzystywać swoją rolę/władzę w odpowiedzialny sposób

Jak Wam to brzmi? Które z przekonań, czy postaw jest już Wasze, a nad którymi chcielibyście/ chciałybyście się jeszcze pochylić?

Najłatwiej poszerzać naszej samoświadomości regularnie prosząc o informacje zwrotne na swój temat. Jak przyjmować i udzielać feedbacku w sposób przynoszący korzyści wszystkim stronom? Oczywiście warto zadbać o odpowiednią formę takiej rozmowy, stosować wspierające techniki i schematy. Chcemy jednak zwrócić Wam uwagę na postawę, która jest niezwykle pomocna przy takich okazjach. Martha Lasley w swojej książce ‘Facilitating with Heart’ nazywa ją CARE-FRONTINGIEM przeciwstawiając ją CONFRONTINGOWI. Zadajmy sobie te pytania przed rozmową:

  • Czy mój kolega/koleżanka może się poczuć winny/a?
  • Czy ja czuję złość/ mam tendencję do osądzania lub obwiniania?
  • Czy ta osoba będzie wstanie podjąć jakieś działanie po informacji, którą ode mnie otrzyma?

Bądźmy uważni i uważne w relacjach, uważnie oddychajmy, słuchajmy, obserwujmy, uważnie się komunikujmy. Łatwiej nam przy tym będzie pracować nad swoimi ograniczeniami i świadomie korzystać z naszej pozycji w zespole.