Jak pracujemy?

Cieszy nas praca wieloma metodami z klientami z różnorodnych środowisk i sektorów. Zapewnia nam to bogatszą wymianę wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń, czerpiemy od siebie nawzajem. Lubimy pracować z liderami organizacji i liderami zmian w organizacjach.

Sprawdź, co robimy

Warsztaty liderskie i zespołowe

Towarzyszymy w rozwoju liderkom/liderom i ich zespołom. Zapraszamy ich do praktycznych działań i wspólnej refleksji. Nie mamy na to jednego scenariusza, wspólnie z nimi wytyczamy kolejne kroki.

Budowanie strategii organizacji

Wspieramy organizacje i zespoły w wytyczaniu strategicznych celów i kierunków. Najczęściej wykorzystujemy do tego metodę Dragon Dreaming, która pozwala na wypracowanie wspólnej wizji, uwzględniającej głosy przeciwne.

Mentoring i coaching

Pracujemy coachingowo (indywidualnie lub w małych grupach) nad osiągnięciem celów wytyczanych przez klientki/klientów. Robimy to zgodnie ze standardami ICC, do pracy w grupie wykorzystujemy Action Learning.

Szkoła coachów
Action Learningu

Prowadzimy kursy trenerskie Action Learningu dla coachek/coachów i trenerek/trenerów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i poznać nowe narzędzie pracy.

Facylitacja procesów grupowych

Wspieramy zespoły w rozwiązywaniu problemów i budowaniu silniejszych relacji pomiędzy poszczególnymi osobami.
Najczęściej wykorzystujemy w tej pracy Dragon Dreaming, elementy Deep Democracy i Design Thinking.

Doradztwo i HR (narzędzia diagnostyczne, procesy)

Jesteśmy zewnętrznym działem HR: wspieramy Klientów/tki w projektowaniu i realizacji procesów związanych z ludźmi w organizacji (zatrudnianie, wdrażanie, rozwój). Wykorzystujemy w ich ramach narzędzia diagnostyczne (Extended Disc, SHL, Talent Hunter, High5 Test).

Assessment /
Development Center

Pomagamy podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne (zarówno klientkom/klientom, jak i osobom ubiegającym się o pracę).
Wspieramy wykorzystywanie talentów ludzi w organizacji z poszanowaniem potrzeb wszystkich zaangażowanych.

Mindfulness / Uważność

Towarzyszymy ludziom w podróży do uważnego i świadomego życia. Inspirujemy do tego, by dbać o siebie i własną energię, pokazujemy jak łagodniej przechodzić przez trudne momenty w życiu.

Wystąpienia eksperckie na konferencjach

Lubimy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, by inspirować innych do pracy z sensem oraz by dodawać im odwagi do wprowadzania zmian w swoich społecznościach.

Sprawdź, co robimy

Warsztaty liderskie i zespołowe

Towarzyszymy w rozwoju liderkom/liderom i ich zespołom. Zapraszamy ich do praktycznych działań i wspólnej refleksji. Nie mamy na to jednego scenariusza, wspólnie z nimi wytyczamy kolejne kroki.

Budowanie strategii organizacji

Wspieramy organizacje i zespoły w wytyczaniu strategicznych celów i kierunków. Najczęściej wykorzystujemy do tego metodę Dragon Dreaming, która pozwala na wypracowanie wspólnej wizji, uwzględniającej głosy przeciwne.

Mentoring i coaching

Pracujemy coachingowo (indywidualnie lub w małych grupach) nad osiągnięciem celów wytyczanych przez klientki/klientów. Robimy to zgodnie ze standardami ICC, do pracy w grupie wykorzystujemy Action Learning.

Szkoła coachów Action Learningu

Prowadzimy kursy trenerskie Action Learningu dla coachek/coachów i trenerek/trenerów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i poznać nowe narzędzie pracy.

Facylitacja procesów grupowych

Wspieramy zespoły w rozwiązywaniu problemów i budowaniu silniejszych relacji pomiędzy poszczególnymi osobami.
Najczęściej wykorzystujemy w tej pracy Dragon Dreaming, elementy Deep Democracy i Design Thinking.

Doradztwo i HR (narzędzia diagnostyczne, procesy)

Jesteśmy zewnętrznym działem HR: wspieramy Klientów/tki w projektowaniu i realizacji procesów związanych z ludźmi w organizacji (zatrudnianie, wdrażanie, rozwój). Wykorzystujemy w ich ramach narzędzia diagnostyczne (Extended Disc, SHL, Talent Hunter, High5 Test).

Assessment/ Development Center

Pomagamy podejmować lepsze decyzje rekrutacyjne (zarówno klientkom/klientom, jak i osobom ubiegającym się o pracę).
Wspieramy wykorzystywanie talentów ludzi w organizacji z poszanowaniem potrzeb wszystkich zaangażowanych.

Mindfulness - Uważność

Towarzyszymy ludziom w podróży do uważnego i świadomego życia. Inspirujemy do tego, by dbać o siebie i własną energię, pokazujemy jak łagodniej przechodzić przez trudne momenty w życiu.

Wystąpienia eksperckie na konferencjach

Lubimy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniami, by inspirować innych do pracy z sensem oraz by dodawać im odwagi do wprowadzania zmian w swoich społecznościach.