Dlaczego warto z nami pracować?

W jednym miejscu spotkasz ludzi z doświadczeniem biznesowym w budowaniu nowych organizacji, rozwoju start-upów, restrukturyzacji dużych organizacji. Jesteśmy doświadczonymi trenerami umiejętności miękkich, coachami indywidualnymi i zespołowymi oraz Action Learningu. Uczestniczymy w rozwoju zespołów w duchu przywództwa włączającego, bazując na przekonaniu, że różnorodność jest bogactwem organizacji.

Nasze specjalizacje

Wspieramy liderów i liderki w budowaniu organizacji z sensem. Włączamy kompleksowe wsparcie dla szefów/szefowych i ich zespołów w zależności od potrzeb.

Przywództwo włączające

Zaangażowany, odpowiedzialny, stale uczący się zespół.

Zmiana w organizacji

Przez trudy do rozwoju.

Wartości organizacji

Mamy wspólne priorytety.

Rozwój zespołu

Procesy rozwojowe, pomnażanie talentów.

Strategia organizacji

Zmierzamy we wspólnym kierunku.

Mental wellbeing

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu/ mindfulness.

Rozwój i wsparcie liderek/-ów

Równowaga między odpowiedzialnością a zaufaniem do zespołu.

Komunikacja i współpraca

Harmonia w zespole, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.

Zarządzanie różnorodnością

Bogactwo stylów, talentów i perspektyw w zespole.

Sieciowanie partnerstw

Budujące efekty synergii.