Action Learning – szkoła trenerów

Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój cel (wyzwanie), a następnie przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i...

Action Learning – coaching grupowy

Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy grupowej nad realizacją celów wynikająca z przekonania, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych. Motorem do zmian jest życzliwa i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne...

Coaching indywidualny

Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju w biznesie. Badanie przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) wśród firm w Wielkiej Brytanii wskazuje, że 79% spośród nich wykorzystuje coaching. W ciągu kilku ostatnich lat...