Coaching jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju w biznesie. Badanie przeprowadzone przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) wśród firm w Wielkiej Brytanii wskazuje, że 79% spośród nich wykorzystuje coaching.
W ciągu kilku ostatnich lat wykorzystanie coachingu jako narzędzia rozwoju wzrosło o 77%.

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobie coachowanej szybciej się rozwijać i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu prywatnym, zawodowym, w zachowaniu, w reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.
Rolą Coacha w procesie coachingowym jest inspirowanie Klienta do generowania nowych rozwiązań, pomoc w osiąganiu zamierzonych przez niego zawodowych sukcesów, pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym przedsiębiorcą. Siła coachingu wynika z relacji wzajemnego zaufania pomiędzy coachem a klientem.

Rezultatem coachingu dla klienta jest większa świadomość celów, zwiększona aktywność, pewność decyzji oraz bardziej świadome wykorzystanie swoich wrodzonych predyspozycji i nabytej wiedzy. Każdy klient indywidualnie określa swój cel (np. finansowy, rozwojowy, produktowy, interpersonalny) oraz mierniki jego osiągnięcia.

 

Przedstawiamy proponowane tematy sesji coachingowych, z zaznaczeniem, że proces coachingowy tym się różni od mentoringowego, że coach pracuje głównie poprzez zadawanie pytań i klient/tka dzięki temu sam znajduje najlepsze dla siebie rozwiązania. To zdecydowanie wpływa na poziom motywacji do wdrażania zmian. Coach optymalizuje tak proces, aby służył indywidualnym potrzebom.

1. Wzajemne poznanie, i zbudowanie kontraktu coachingowego, m.in.: 

  • Wzajemne zaufanie – wiara w to, że klient potrafi osiągnąć zamierzony cel; że obie strony dotrzymają uzgodnionych zasad; dotrzymanie poufności.
  • Partnerstwo – umowa na funkcjonowanie w tej relacji na tych samych prawach, opartych na synchronizacji i trwałości.
  • Obecność – uwaga i pełne zaangażowanie na spotkaniu, 100 %, koncentracja na bieżącej chwili, zachęcanie do świadomości.
  • Tworzenie – koncentracja na sprawstwie i myśleniu możliwościami, mobilizowanie do świadomych wyborów
  • Włączanie, czyli „Tak, i…” – akceptacja sytuacji i kompetencji partnera, budowanie rozwiązań w o stan aktualny, improwizowanie

2. Zasoby managera – fizyczne, intelektualne, emocjonalne, społeczne, wartości, misja. Praca z zasobami biznesowymi i osobistymi.

3. Poczucie osobistego spełnienia – zaczynaj z wizją końca.

4. Satysfakcja finansowa – jedyny słuszny efekt?

5. Realizacja celów i osiąganie wyników. Co działa, a co nie.

6. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

7. Optymalizacja działań.

8. Ciemna strona sukcesu.

9. Systemy wsparcia: jak je zbudować, gdzie szukać, gdzie znaleźć w sobie.

10. Sięgnij daleko. Strategia na przyszłość.