Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy grupowej nad realizacją celów wynikająca z przekonania, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych.

Motorem do zmian jest życzliwa i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki do nauki. Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój cel (wyzwanie), a następnie przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i znaleźć rozwiązania. Jest to metoda pracy np. w gronie kierowniczym, dzięki której zespół menadżerski uczy się rozwiązywać ważne dla organizacji wyzwania bez udziału przełożonego, rozwija umiejętności sprzyjające budowaniu turkusowych zespołów: empatycznego słuchania i zadawania pytań coachingowych, budowania relacji i sprawnej komunikacji, angażuje ludzi w organizacjach i pozwala na wypracowanie z nimi ponadprzeciętnych rezultatów.

Jak wygląda proces Action Learning (AL)?

 • grupa AL: optymalnie  5 osób, które łączą wspólne wyzwania lub potrzeby
 • nad całością procesu czuwa coach/moderator,
 • formuła spotkań: cykl 6-ciu spotkań trwających około 4-5 godzin, w ich trakcie każda z osób ma do 40 minut przestrzeni na pracę nad własnym celem przy wsparciu grupy,
 • spotkania odbywają się średnio raz na 4 tygodnie.
 • spotkania mogą być realizowane w formule stacjonarnej i online

Istnieje możliwość zorganizowania wewnętrznej  5-6 osobowej grupy składającej się z pracowników jednej organizacji bądź dołączenia do grupy zewnętrznej Action Learningu, gdzie dodatkowym walorem jest poszerzenie perspektywy i wachlarza rozwiązań o doświadczenia z innych organizacji, co polecamy w szczególności Szefom/-wym Organizacji i Menadżerom/-kom.

Przykłady celów, jakie stawiają sobie uczestnicy procesów Action Learningowych:

 • Rozwój umiejętności menedżerskich (planowanie, ustawianie priorytetów, usamodzielnianie członków zespołów: oddawanie im decyzyjności i odpowiedzialności).
 • Budowanie zespołów, w których ludzie stale rozwijają swoje umiejętności, uczą się od siebie nawzajem i dzielą się swoim doświadczeniem biznesowym.
 • Praca nad wzrostem poziomu odpowiedzialności i niezależności członków zespołów.
 • Zarządzanie zmianą.
 • Rozwój współpracy pomiędzy członkami zespołów oraz pomiędzy różnymi zespołami i działami.

Wybrane opinie i wrażenia uczestników po procesie Action Learningu:

 • Uczestnicy doświadczają niespodziewanego zacieśniania się relacji pomiędzy sobą nawzajem, co przyczynia się do dodatkowych inicjatyw i poprawy współpracy w firmie.
 • Rozszerzają się horyzonty biznesowe pracowników powodując ich wyższą motywację do pracy.
 • Pomiędzy uczestnikami następuje wzrost zaufania i skłonności do wzajemnej pomocy w codziennej pracy.
 • Grupa wzmacnia się podczas poszukiwania rozwiązań, zaczyna inaczej postrzegać wyzwania: nie jako problemy, a szansę na rozwój.
 • Uczestnicy podkreślają, że nauczyli się słuchać siebie nawzajem, zadawać pytania w miejsce udzielania rad.
 • Motywacja wewnętrzna pracowników do przychodzenia na spotkania Action Learningu rośnie ze spotkania na spotkanie (co nie jest typowe przy ich dotychczasowych doświadczeniach z innych procesów szkoleniowych).
 • Uczestnicy zaczynają wierzyć w to, że każdy problem, czy wyzwanie może być rozwiązane poprzez zadawanie właściwych pytań.