Świat zmienia się coraz szybciej, wiedza się rozszerza, technologie szybko przemijają. Jedyne, co się nie zmienia, to siła relacji, które łączą ludzi.

Jak zachować relacje z naszymi dojrzewającymi nastolatkami? Po co to zrobić? Czy emancypować młodzież? Zapraszam do wysłuchania inspiracji zaczerpniętych od Jaspera Juula, Stephena Coveya i niezwykłej pary psychoterapeutyczno-dyrygenckiej Rosamund i Benjamina Zanderów, zweryfikowanych przez praktykę mojego rodzicielstwa adopcyjnego.