Action Learning – Szkoła Trenerów

Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy grupowej nad realizacją celów wynikająca z przekonania, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych.

Motorem do zmian jest życzliwa i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki do nauki. Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój cel (wyzwanie), a następnie przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i znaleźć rozwiązania. Jest to metoda pracy np. w gronie kierowniczym, dzięki której zespół menadżerski uczy się rozwiązywać ważne dla organizacji wyzwania bez udziału przełożonego, rozwija umiejętności sprzyjające budowaniu turkusowych zespołów: empatycznego słuchania i zadawania pytań coachingowych, budowania relacji i sprawnej komunikacji, angażuje ludzi w organizacjach i pozwala na wypracowanie z nimi ponadprzeciętnych rezultatów.

5400,00 

Action Learning – Szkoła Trenerów

Opis szczegółowy

Program merytoryczny kursu trenerskiego coachingu grupowego metodą Action Learning.

Część teoretyczna prowadzona metodą wykład 20% + warsztat 80% ( 6 x 30-45 min):

 1. Historia metody. Praktyka w Wielkiej Brytanii i Polsce.
 2. Opis metody:
  2.a zasady Action Learningu
  2.b procesy zachodzące podczas sesji Action Learningu
  2.c przebieg i ilość sesji
  2.d stosowane narzędzia
  2.e przydatne plansze
 3. Przygotowanie do procesu wdrożenia Action Learnigu
  3.a opis wymagań wobec coacha-moderatora sesji Action Learningu
  3.b opis wymagań wobec uczestników
  3.c proponowany skład grupy
  3.d przygotowanie grupy – ćwiczenie pytań coachingowych otwartych
 4. Przykłady efektów pracy Action Learningowej ( rozwiązane i nierozwiązane case study`s)
 5. Proponowana literatura i źródła internetowe.

Część praktyczna

 1. 5 x 40 min prowadzenie sesji Action Learning jako coach-moderator (z interwizją)
 2. 5 x 40 min uczestnictwo we własnych sesjach Action Learningu (bycie coachee)
 3. 5 x 160 min aktywnego, coachingowego uczestnictwa w sesjach innych uczestników Action Learningu
 4. Poprowadzenie sesji AL dla grupy spoza szkolenia z uczestnictwem superwizora.
 • grupa AL: optymalnie  4-5 osób
 • nad całością procesu czuwa 1 moderator, coach z uprawnieniami egzaminacyjnymi
 • formuła spotkań: cykl 6-ciu spotkań trwających około 5-6 godzin,
 • szósta sesja odbywa się w zewnętrznej, firmowej grupie Action Learningowej, jest sesją egzaminacyjno-superwizyjną, w obecności dwóch superwizorów Action Learningu ze SCAL Stowarzyszenia Coachów Action Learningu
 • cena za 1 sesję 900 zł netto | pełen cykl 6 sesji kosztuje 5400 zł netto

Więcej informacji o metodzie Action Learning znajdziesz na stronie tutaj →