SKU: Brak danych Kategoria: Tag:

Mentoring indywidualny dla średnich i dużych firm

Mentoring łączy coaching, doradztwo biznesowe i operacyjne omawianie bieżących problemów zarządczych.

Fenomen mentoringu z jednej strony polega na jego nowatorskim podejściu – mentoring ukierunkowany jest na rozwój indywidualny, który poprzez wdrożenie konkretnych umiejętności i rozwiązań do organizacji przekłada się na jej skuteczniejsze funkcjonowanie. Skuteczny mentoring przynosi zysk lub ogranicza straty, z drugiej strony jest kontynuacją długiej tradycji doskonalenia się w relacji jeden na jeden, która od starożytności jest uważana za najskuteczniejszą formę uczenia się.
Jest interaktywnym procesem, który pomaga uczestnikowi/uczestniczce szybciej się rozwijać i osiągać bardziej satysfakcjonujące wyniki. Jest skuteczną metodą wywoływania zmian w życiu prywatnym, zawodowym, w zachowaniu, w reagowaniu na rzeczywistość i jej postrzeganiu.

Rezultatem dla klienta/klientki jest większa świadomość swoich możliwości, potrzeb, celów, zwiększona aktywność, pewność decyzji oraz bardziej świadome wykorzystanie swoich wrodzonych predyspozycji i nabytej wiedzy.  Każdy klient/-ka indywidualnie określa swój cel (np. rozwojowy, produktowy, interpersonalny, finansowy) oraz mierniki jego osiągnięcia.

850,00 5100,00 

Mentoring indywidualny dla średnich i dużych firm

Opis szczegółowy

Sesja mentoringowa zawiera:

  • spotkanie indywidualne (1.5 h)
  • materiały wykorzystywane podczas sesji
  • spotkania mogą być realizowane w formule stacjonarnej i online
  • cena za 1 sesję 850 zł netto (1045.50 zł brutto) | pełen cykl 6 sesji kosztuje 5100 zł netto (6273 zł brutto)
  • jeśli jesteś zainteresowana/-y mentoringiem indywidualnym, wypełnij kwestionariusz, dostępny tutaj →

Rolą mentora/-ki w tym procesie jest inspirowanie Klienta/-tki do generowania nowych rozwiązań, pomoc w osiąganiu zamierzonych przez niego/nią zawodowych sukcesów, dzielenie się doświadczeniem, pomoc w pokonywaniu ograniczeń, które mogą przeszkadzać w byciu dobrym i skutecznym liderem/-ką.