Tworzenie Teala rozpoczęłyśmy od zbierania metod i narzędzi, które wspierają tworzenie turkusowej kultury organizacyjnej i rozwój liderek/ów w kierunku uwzględniania głosów każdej osoby w zespole.

Szybko zobaczyłyśmy przy tym, że największe wyzwanie nie tkwi w nauczeniu się nowych metod pracy z ludźmi w organizacjach, a (jak to zwykle bywa) w nas samych: w liderach i liderkach, którzy pragną tworzyć organizacje zmieniające świat. Zaczęłyśmy zadawać sobie pytanie: „Jakich liderek/rów potrzebujemy w organizacjach, by wywierać korzystny wpływ na nasze otoczenie?” Odpowiedź, do której teraz jest nam najbliżej, znalazłyśmy w koncepcji przywództwa włączającego wypracowanej w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskich przez trzy organizacje: Szkoła Liderów, alp – activating leadership potential z Austrii i EU – Fundrising Assiciation e.V. z Niemiec.

Przywództwo włączające w tym ujęciu oznacza docenianie różnorodności w zespołach oraz tworzenie przestrzeni do osobistego uczestnictwa i pełnego zaangażowania się każdej z osób w proces podejmowania decyzji i kształtowania rzeczywistości. Wymaga ono odwagi i skupia się na przełamywaniu barier, przed którymi stoją osoby zagrożone wykluczeniem. Korzyść jest dość oczywista: zaczynamy w pełni korzystać z talentów posiadanych przez wszystkie osoby z zespołu. Koncepcja przywództwa włączającego opisana jest poprzez 4 aspekty pracy liderów i liderek:

  • Praktykowanie samoświadomości
  • Budowanie relacji
  • Realizowanie wspólnej wizji
  • Tworzenie zmiany