Jakie wyzwania czekają na liderki/ów tworzących zmiany wspólnie z ich zespołami? Jakie zmiany w nich samych pomagają w poradzeniu sobie z tymi wyzwaniami?

Na przykład takie, na poziomie ich przekonań i postaw:

  • Potrafię zaakceptować niedoskonałe rezultaty
  • Działania każdej osoby wynikają z jej dobrych intencji
  • Rolą lidera/rki jest tworzenie bezpiecznych warunków pracy, w których jest miejsce na innowacje i kreatywność

Zaakceptowanie którego z powyższych stwierdzeń pozwoli Ci na tworzenie zmian z lekkością, bez ponoszenia emocjonalnych kosztów związanych z błędami nierozłącznymi z procesem uczenia się?

Biznes zna już wiele skutecznych metod na tworzenie nowych usług i projektów, niezwykle pomocne są podejścia i metody scrumowe, czy Design Thinking. Myślisz sobie: „Tak, tak, ale to za trudne do wdrożenia w mojej organizacji, za długo potrwa szkolenie i testowanie tej metody”? Globalny ruch Design for Change pokazuje, że uproszczona nieco metodologia Design Thinking, dostosowana do wdrażania zmian społecznych, może być wykorzystywana nawet przez trzyletnie dzieci, z niewielkim tylko wsparciem osób moderujących proces. Jeśli nawet dzieci to potrafią, to czemu mu nie możemy zabrać się za zmienianie świata wokół nas na lepsze już dziś?