Po wakacyjnej przerwie wracamy z naszym kursem “Zadbaj o siebie…” , na którym podczas 5 tygodni będziemy Was zapraszać do rozwoju w różnych obszarach związanych z dbaniem o siebie, radzeniem sobie ze stresem, przeciwdziałaniem wypaleniu energetycznemu, czy rolą uważności w pracy i życiu prywatnym. Kurs będzie odbywał się online w kolejne wtorki w godz. 9-11.

Przeczytaj Rekomendacje osób, które z nami pracowały →

Czy wiesz, że:

76% osób aktywnych zawodowo doświadczy wypalenia zawodowego min. 1 w życiu

Ryzyko zwolnień lekarskich jest wyższe o 63% u pracowników doświadczających wypalenia

Co piąty lider/liderka myśli o zmianie pracy z powodu przeciążenia w czasie pandemii

Długotrwały stres wyłącza układ odpornościowy – Twój organizm nie ma obrony przed wirusami i chorobami

W pandemii ponad 87% osób sięgało po środki uspokajające, a 75% po alkohol, by radzić sobie z niepokojem

W I połowie 2020 liczba zwolnień lekarskich z powodu depresji wzrosła o 72% w stosunku do 2019

Twoje szczęście w 75% zależy od optymizmu, wsparcia społecznego i umiejętności radzenia sobie ze stresem

Regularna praktyka uważności obniża ciśnienie krwi, zmniejsza poziom lęku/stresu i poprawia jakość snu

Program Kursu

MOJA ODPORNOŚĆ
co mnie wzmacnia, co wyczerpuje

 • autodiagnoza poziomu energetycznego wg modelu 4 rodzajów energii Tony`ego Schwartza
 • wpływ długotrwałego stresu na odporność
 • sygnały ostrzegawcze wypalenia energetycznego
 • identyfikacja czynników budujących i wyczerpujących energię

ŻYCIE W UWAŻNOŚCI
wyłączam autopilota

 • uważność w codziennych czynnościach
 • korzyści praktykowania mindfulness w oparciu o badania naukowe
 • autodiagnoza poziomu uważności – jak
 • uważna/-y jestem na co dzień
 • omówienie spirali wyczerpania M. Asberg
 • sposoby na identyfikację naszych czynników wzmacniających

MOJA ENERGIA
buduję dobre nawyki

 • model Kuebler-Ross (etapy przechodzenia przez trudne emocjonalnie sytuacje)
 • budowanie bazy wsparcia w oparciu o zdrowe relacje
 • rozwój umiejętności odpuszczania i odreagowywania
 • jak możemy czerpać z przeszłości wzmacniając siebie w teraźniejszości

  BUDUJĘ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ
  włączam wdzięczność

  • spojrzenie na trudności z różnych perspektyw – przeciwdziałanie spirali trudnych emocji
  • siła wdzięczności dla siebie w budowaniu odporności emocjonalnej
  • neuroplastyczność mózgu
  • spirala myśli
  • myśli to nie fakty

  DAJĘ SOBIE SIŁĘ
  włączam życzliwość

  • siła życzliwości dla siebie w budowaniu odporności emocjonalnej
  • model regulacji emocji Paula Gilberta
  • weryfikacja spójności własnych decyzji i codziennych zachowań z tym, co w moim życiu najważniejsze
  • wypracowywanie indywidualnego planu przeciwdziałania wyczerpaniu fizyczno-emocjonalnemu

  Program Kursu

  MOJA ODPORNOŚĆ co mnie wzmacnia, co wyczerpuje
  • autodiagnoza poziomu energetycznego wg modelu 4 rodzajów energii  Tony`ego Schwartza
  • wpływ długotrwałego stresu na odporność
  • sygnały ostrzegawcze wypalenia energetycznego
  • identyfikacja czynników budujących i wyczerpujących energię
  ŻYCIE W UWAŻNOŚCI wyłączam autopilota
  • uważność w codziennych czynnościach
  • korzyści  praktykowania mindfulness w oparciu o badania naukowe
  • autodiagnoza poziomu uważności – jak
   uważna/-y jestem na co dzień
  • omówienie spirali wyczerpania M. Asberg
  • sposoby na identyfikację naszych czynników wzmacniających
  MOJA ENERGIA buduję dobre nawyki
  • model Kuebler-Ross (etapy przechodzenia przez trudne emocjonalnie sytuacje)
  • budowanie bazy wsparcia w oparciu o zdrowe relacje
  • rozwój umiejętności odpuszczania i odreagowywania
  • jak możemy czerpać z przeszłości wzmacniając siebie w teraźniejszości
  BUDUJĘ ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ włączam wdzięczność
  • spojrzenie na trudności z różnych perspektyw – przeciwdziałanie spirali trudnych emocji
  • siła wdzięczności dla siebie w budowaniu odporności emocjonalnej
  • neuroplastyczność mózgu
  • spirala myśli
  • myśli to nie fakty
  DAJĘ SOBIE SIŁĘ włączam życzliwość
  • siła życzliwości dla siebie w budowaniu odporności emocjonalnej
  • model regulacji emocji Paula Gilberta
  • weryfikacja spójności własnych decyzji i codziennych zachowań z tym, co w moim życiu najważniejsze
  • wypracowywanie indywidualnego planu przeciwdziałania wyczerpaniu fizyczno-emocjonalnemu

  Moduły kursu

  Kurs składa się z pięciu modułów warsztatowych przeprowadzających w kolejnych krokach przez proces autodiagnozy, budowania świadomości, testowania nowych narzędzi i pomysłów na wspieranie siebie na co dzień do stworzenia indywidualnego planu budowania odporności i przeciwdziałania wypaleniu fizyczno – emocjonalnemu.
  W programie będzie również doświadczanie praktyk relaksacyjno – oddechowych pomagających obniżyć poziom stresu
  Wszystkie warsztaty rozpoczynać się będą w godzinach porannych (9.00 – 11.00), wystarczy zaangażować się na 2 godziny raz w tygodniu przez 5 tygodni.

  Podstawy merytoryczne

  Program został przygotowany w oparciu o model 4 rodzajów energii wg Tony`ego Schwartza, oferujący kompleksowe podejście do tematu energii, które zastosowane zostało z sukcesem w kilku firmach z Fortune 500, m.in. Sony Pictures oraz wykorzystuje elementy Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności opracowanej przez prof. Jona Kabat-Zinna. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od ponad czterdziestu lat w biznesie, w sporcie, w placówkach służby zdrowia, w szkolnictwie, a także przez osoby indywidualne na wszystkich kontynentach. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania prowadzone przez amerykańskie i europejskie ośrodki badawcze.

  Metody pracy

  Zajęcia prowadzimy w bezpiecznej, kameralnej, stałej grupie, w sposób dający przestrzeń do jak największej aktywności uczestników/-czek.
  Spotkania odbywać się będą z wykorzystaniem platformy ZOOM.

  W trakcie warsztatów wykorzystujemy m.in.:

  • ćwiczenia indywidualne
  • dyskusje na forum
  • analizy przypadku
  • inspiracje filmowe
  • ankiety zbierające wnioski i refleksje uczestników /-czek
  • wymianę doświadczeń w mniejszych i większych grupach z wykorzystywaniem wirtualnych pokojów pracy
  • narzędzia redukcji stresu, w szczególności: medytacje, praktyki uważności

  Korzyści

  • udział w cyklu warsztatów online z dostępem do kamery i mikrofonu (10h)
  • trzymiesięczny dostęp do nagrań z warsztatów
  • testy autodiagnostyczne 
  • gotowe narzędzia do dbania o siebie
  • podręcznik “Zadbaj o siebie”
  • zadania/inspiracje do wykorzystania pomiędzy spotkaniami i budowania stałych nawyków
  • zamknięta grupa inspiracji na Facebooku 
  • wirtualne spotkania przy kawie dla budowania relacji i wymiany doświadczeń
  • wsparcie w podtrzymywaniu nowych umiejętności i budowania nowych nawyków

  Cena Kursu 899 zł

  To tylko 180 zł za 1 warsztat!

  Pozostałe informacje o kursie

  Moduły kursu

  Kurs składa się z pięciu modułów warsztatowych przeprowadzających w kolejnych krokach przez proces autodiagnozy, budowania świadomości, testowania nowych narzędzi i pomysłów na wspieranie siebie na co dzień do stworzenia indywidualnego planu budowania odporności i przeciwdziałania wypaleniu fizyczno – emocjonalnemu.
  W programie będzie również doświadczanie praktyk relaksacyjno – oddechowych pomagających obniżyć poziom stresu
  Wszystkie warsztaty rozpoczynać się będą w godzinach porannych (9.00 – 11.00), wystarczy zaangażować się na 2 godziny raz w tygodniu przez 5 tygodni.

  4 rodzaje energii wg Tony'ego Schwartza

  Program został przygotowany w oparciu o model 4 rodzajów energii wg Tony`ego Schwartza, oferujący kompleksowe podejście do tematu energii, które zastosowane zostało z sukcesem w kilku firmach z Fortune 500, m.in. Sony Pictures oraz wykorzystuje elementy Metody Redukcji Stresu Opartej na Uważności opracowanej przez prof. Jona Kabat-Zinna. Metoda ta stosowana jest z powodzeniem od ponad czterdziestu lat w biznesie, w sporcie, w placówkach służby zdrowia, w szkolnictwie, a także przez osoby indywidualne na wszystkich kontynentach. Skuteczność tej metody potwierdzają liczne badania prowadzone przez amerykańskie i europejskie ośrodki badawcze.

  Metody pracy

  Zajęcia prowadzimy w bezpiecznej, kameralnej, stałej grupie, w sposób dający przestrzeń do jak największej aktywności uczestników/-czek.
  Spotkania odbywać się będą z wykorzystaniem platformy ZOOM.

  W trakcie warsztatów wykorzystujemy m.in.:

  • ćwiczenia indywidualne
  • dyskusje na forum
  • analizy przypadku
  • inspiracje filmowe
  • ankiety zbierające wnioski i refleksje uczestników /-czek
  • wymianę doświadczeń w mniejszych i większych grupach z wykorzystywaniem wirtualnych pokojów pracy
  • narzędzia redukcji stresu, w szczególności: medytacje, praktyki uważności

   

  Korzyści
  • udział w cyklu warsztatów online z dostępem do kamery i mikrofonu (10h)
  • trzymiesięczny dostęp do nagrań z warsztatów
  • testy autodiagnostyczne 
  • gotowe narzędzia do dbania o siebie
  • podręcznik “Zadbaj o siebie”
  • zadania/inspiracje do wykorzystania pomiędzy spotkaniami i budowania stałych nawyków
  • zamknięta grupa inspiracji na Facebooku 
  • wirtualne spotkania przy kawie dla budowania relacji i wymiany doświadczeń
  • wsparcie w podtrzymywaniu nowych umiejętności i budowania nowych nawyków

  Cena Kursu 899 zł

  To tylko 180 zł za 1 warsztat!