Włączający liderzy i liderki rezygnują z forsowania własnych pomysłów i wizji mając na uwadze potrzeby i wartości osób z nimi współpracujących.

Tak myślą o ludziach, świecie i o sobie samych:

  • Jestem integralną częścią całości
  • Ludzie chcą wypełniać ich osobiste cele i misje
  • Rozumiem, że nigdy nie będę w stanie zobaczyć całego obrazu sam(a)

Które z tych stwierdzeń rezonuje z Wami najbardziej?

Dragon Dreaming to wg nas idealna metoda na planowanie i wdrażanie działań zespołowych. Czerpiąc z mądrości Aborygenów prowadzimy projekty w sposób skuteczny i jednocześnie uważny na zasoby tkwiące w nas samych, na potrzeby lokalnych społeczności i całego świata. Konflikty nie są chowane pod dywan, a są zachętą do poszukiwania bezkompromisowych rozwiązań, uwzględniających potrzeby całego zespołu.

Jednym z naszych ulubionych wydarzeń, w których wspierał nas Dragon Dreaming był InnoCamp Gdańsk-Gdynia-Sopot 2019 zorganizowanym przez Zespół Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot w partnerstwie z UP Foundation Fundacja Inicjowania Rozwoju. Wydarzenie to cyklicznie gromadzi osoby z rejonu Morza Bałtyckiego chcące pracować nad wyzwaniami stojącymi przed poszczególnymi miastami portowymi. Tym razem odbywało się w Trójmieście. Mieliśmy przyjemność prowadzić część warsztatową tegorocznego spotkania bałtyckiej ‘community of change’, a w niej facylitować pracę kilkudziesięcioosobowej, wielojęzycznej grupy nad niemałymi wyzwaniami: nad tymczasowym zagospodarowaniem terenów postoczniowych w Gdańsku, nad twórczą koegzystencją miasta i portu w Gdyni oraz nad zmianami potrzebnymi w zamówieniach publicznych, by w większym stopniu uwzględniały one dobro klimatu.